Sunday 20 September 2015

Nicolas Desmarest (200)


200 years ago, on 20 September 1815 died Nicolas Desmarest french geologist, who had studied the structure of volcanoes and wrote essays of its operations. He utilized his journeys (traveled a lot on foot), so expanded his knowledge of the Earth's structure. He wrote articles about the geological-physical into Diderot's enlightened encyclopedia.

He lived exactly 90 years, cause was born 16 September 1725 (290 years ago).Hungarian

200 éve, 1815. szeptember 20-án halt meg Nicolas Desmarest francia geológus, aki tanulmányozta a vulkánok szerkezetét és esszét írt működésükről. Hasznosította utazásait (sokat járt gyalog), s a Föld szerkezetéről való tudását kibővítette. Geológiai-fizikai cikkeket írt Diderot felvilágosult enciklopédiájába.

Éppen 90 évet élt, hiszen 1725-ben (290 évvel ezelőtt) született szeptember 16-án.