Thursday 7 May 2015

Day of Prayer & Worship

The National Day of Prayer is traditionally in every May on the first Thursday, when people are asked to turn to God in prayer and meditation, regardless of religious affiliation. The national Day of Prayer is celebrated by Americans of many religions, including Christians of many denominations, including Protestants and Catholics, as well as Sikhs, Muslims, hindus, and Jews. On this day many Americans assemble in prayer in front of courthouses, as well as in houses of worship, such as churches, mosques, synagogues, and temples. Luncheons, picnics, and music performances revolving around praying for the nations.


"Yet give attention to your servant's prayer and his plea for mercy, Lord my God. Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence this day." (1Kings 8:28)Hungarian

A Nemzeti Imanap hagyományosan minden május első csütörtöke, amikor az embereket kérik, hogy imával és meditációval forduljanak Isten felé, vallási hovatartozástól függetlenül. A Nemzeti Imanapot számos vallás tagjai ünneplik Amerikában, beleértve a keresztény felekezeteket (protestáns és katolikus egyaránt), valamint a szikhek, muszlimok, hinduk és zsidók is. Ezen a napon sok amerikai közösen imádkozik a bíróságok előtt, s a vallási épületeikben (templomok, mecsetek, zsinagógák). Ebédek, piknikek és zenei előadások köré gyűlnek imádkozni a nemzetekért.

"De tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, óh Uram, én Istenem, hogy meghalljad a dicséretet és az imádságot, amellyel könyörög a te szolgád a helyen." (1Királyok 8:28; Károli)


No comments:

Post a Comment