Friday 24 April 2015

Book & Copyright Day (20)

Twenty years ago the UNESCO tagged the 23 of April as the World Day of Copyright to protect the rights of authors. After 3 years began also the Book Day.

Celebrate of writers.


Hungarian

Húsz évvel ezelőtt az UNESCO április 23-át jelölte meg a Szerzői Jog Világnapjának, hogy védje a szerzők jogait. Három évvel késebb a Könyv Napjává is vált ez a nap.

Ünnep az íróknak.

Monday 6 April 2015

Mathias Rex (525)

525 years ago, on 6 April 1490 died Matthias, the Righteous, who is the most popular king of the hungarian people. Mathias Rex (as he signed) often dressed in disguise according the legends and went to the people into, so he could see directly how the cruel judges treated his people. He had great wisdom, so always shared truth. Countless tale has been written about him, the hungarian folklore preserved jealously.


Matthias became king when he was 15 and reigned for 32 years, died unexpectedly. Durable silver coins were minted, high taxes were introduced by him, but the country became stable. The Decretum Maius was the first printed lawbook of Hungary. He was strict but extremely educated, especially in the arts. "The Corvinas" was Matthias' big library, because of it he was named also as Mathias Corvinus. He build across the country, many temples stay from this era. And there is the Castle of Visegrad what is the main memorial of Matthias King. His reign was be commemorated by the hungarian thousand forint banknote well.


There is a beautiful recreational areas of Budapest, this is the Citypark, where was only a swampy land in the 19th century. In this time the Pest town was much smaller. In the sign of modernization a main road has been build which could lead to this zone, and the grove was being landscaped , construction began. The exhibition buildings was handed over at the World's Fair in 1896 (anniversary of the hungarian conquest thousandth year). King Matthias grew up in the Hunedoara castle. The exact replica of that castle was build on the City Park Lake, this and along with the other building is home to museums today, free walk-in, favorite tourist destination.


Hungarian

525 éve, 1490. április 6-án hunyt el Mátyás, az Igazságos, aki a magyar nép legnépszerűbb királya . Mátyás király (ahogy aláírt) gyakran öltözött álruhába a legendák szerint, és ment a nép közé, így láthatta, miként bánnak a kegyetlen bírák az ő népével. Nagy bölcsessége volt, ezért mindig igazságot tett. Számtalan mesét írtak róla, a magyar népi hagyomány féltve őrzi ezeket.

15 évesen lett király, és 32 évig uralkodott, váratlanul hunyt el. Tartós ezüst pénzt veretett, magas adókat vetett ki, de az ország stabilizálódott. A Decretum Maius Magyarország első nyomtatott törvénykönyve. Szigorú, ám kimagaslóan művelt volt, különösen a művészet területén. "A Corvinák" Mátyás nagy könyvtára, ami miatt Corvinus Mátyásnak is nevezték. Országszerte építkezett, sok templom maradt fenn ebből az időszakból. És ott a Visegrádi vár, ami a legfőbb emlékműve! Az uralkodásának állít emléket a magyar ezer forintos bankjegy is.

Egy nagyon szép pihenő övezet van Budapesten, a Városliget, ahol mocsaras földdarab volt csupán a XIX. században. Ebben az időben még Pest városa sokkal kisebb volt. A modernizáció jegyében egy főutat építettek, ami ebbe az övezetbe vezetett, és a ligetet parkosították, építkezések kezdődtek. A kiállítási épületeket az 1896-os Világkiállításon adták át (a magyar honfoglalás ezredik évfordulóján). Mátyás király Vajdahunyad várában nőtt fel. Ennek pontos mását építették a városligeti tóra, s ez a többi épülettel együtt ma múzeumoknak ad otthont, szabadon bejárható, kedvelt turista útvonal.