Thursday 18 June 2015

Captain Cousteau (105)

105 years ago, on 11 June 1910 was born Jacques Cousteau explorer, filmmaker, scientist, etc., the professor of seas. He lived 87 years.Hungarian

105 évvel ezelőtt, 1910. június 11-én született Jacques-Yves Cousteau felfedező, filmes, tudós, a tengerek professzora. 87 évet élt.

National Geographic HU cikk

Thursday 11 June 2015

Julia M. Cameron (200)

200 years ago, on 11 June 1815 was born in Calcutta (India) Julia Margaret Cameron British photographer woman. She was 48 when a camera was given as a gift and her 11-years career started. She photographed mainly actors and famous people (for example Darwin), some of them had made only by Julia. Her work had a great influence on the modern photography.

280 great pictures by J.M.C.


Hungarian

Kétszáz éve, 1815. június 11-én született Julia Margaret Cameron britt fényképésznő Kalkuttában (India). 48 éves volt, amikor ajándékba kapott egy fényképezőgépet, s ezzel 11 évig tartó karrierje elindult. Leginkább színészeket és híres embereket fényképezett (például Darwint), néhányukról csak Julia készített képet. Munkássága nagy hatást gyakorolt a modern fényképészetre.


Tuesday 9 June 2015

Dickens (145)

Charles Dickens, the giant English writer and social critic, died 145 years ago on 9 June 1870. He created some of the best-known fictional characters and is regarded as the greatest novelist of the Victorian era. His works enjoyed unprecedented popularity during his lifetime and his novels and short stories are successful till now.

His wife was Catherine Thompson and they had 10 children.

His most notable works: Oliver Twist, David Copperfield, A Christmas Carol.


Hungarian

Charles Dickens, az angol íróóriás és társadalomkritikus 145 évvel ezelőtt, 1870. június 9-én hunyt el. Ő alkotta a legismertebb kitalált karaktereket és a viktoriánus korszak legnagyobb regényírójának tekinthető. Művei még életében példátlan népszerűséget hoztak neki, de regényei és novellái a mai napig nagyon sikeresek.

Felesége Catherine Thompson és tíz gyermekük született.

Legismertebb művei: a Twist Olivér, a David Copperfield és a Karácsonyi ének.